Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

10:44
9568 536d 500
10:34
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:33
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
10:33
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
10:32
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:29

Mam alergię. Na nieczułe poranki. Na braki. Na puste pawilony. Smród, kłamstwa.

— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:29
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
10:29
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:28
6593 b9dd
10:27
Wśród całej niepewności jutra i wszystkiego wokół byłem pewien, że pod wierzchnią warstwą swoich przywar ludzie pragną być dobrzy i pragną być kochani, a większość ich wad, to po prostu próby odnalezienia skróconej drogi do miłości. 
— Wojciech Sumliński
10:27
5410 2d12 500
10:26
4741 3aab 500

ohverytired:

omega-and-fox:

A house near the farm of Glaumbær in Iceland, 2007. Photo by Mathias Rocher. 

Iceland makes me weep

Reposted fromtwice twice viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:26
10:26

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viapolyphonicsoul polyphonicsoul
10:25
7523 1ccc 500

December 24 2014

13:42
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolyphonicsoul polyphonicsoul
13:42
Niekochanym niewiele się przytrafia, ich nieżywe życia porastają pleśnią, ich dusze się duszą.
— Wojciech Kuczok – Senność
13:41
Żadna kula nie przeszywa ludzkiego serca z taką siłą, jak dobrze postawiona kropka na końcu zdania.
— Issak Babel
13:41
13:41
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl